Featured Post

Mayamang Anak, Iniwan nga ba ang Ama sa Kalsada at Hindi na Muling Binalikan Pa

Source: Prinsesa PH/You Tube

Nasa isang kilalang restaurant daw ang isang Thai soldier. At habang hinihintay raw nito ang kaniyang pagkain, napukaw raw ang kaniyang atensyon sa isang matandang lalaking pulubi na nakaupo sa kabilang parte ng kalsada. Kung tatantyahin ay mga nasa 70-anyos na raw ito.

Source: Prinsesa PH/You Tube
Nag-iisa lamang daw ito at kapansin-pansing nagugutom ito sapagkat tumitingin ito sa mga taong kumakain. Habang tinitingnan daw nito ng sundalo, nagpasya siyang lapitan ito upang tanungin kung bakit naroon ang matanda. Nagdala naman siya ng pagkain para dito.

Source: Prinsesa PH/You Tube

Nang malapitan na siya ng sundalo, doon niya lamang nakita kung ano ang kalagayan ng matanda: nakaupo lamang ito sa sahig at halos buto’t balat na lamang.

Source: Prinsesa PH/You Tube

Tinanong ng sundalo ang matanda kung bakit ito nasa kalsada. Ngunit nagtaka na lamang siya dahil ang tanging sinasambit lamang daw ng matanda ay ang mga katagang, “Babalik din siya. Babalikan niya ako.”

Source: Prinsesa PH/You Tube

  Nagdesisyon ang sundalo na magtanong-tanong sa mga tindahan sa paligid kung ano ang nangyari sa matanda. Mabuti na lamang at mayroon daw isang babaeng nagmamay-ari ng isang tindahan doon ang nagkuwento sa kaniya kung ano ang kinahinatnan ng matanda.

Source: Prinsesa PH/You Tube

      Sampung taon na raw ang nakalilipas. May isang magandang batang babae ang nagmamaneho ng magarang sasakyan. Kasabay niya raw na bumaba sa sasakyan ang nasabing matanda. Tila may sinabi raw ang babae sa matandang lalaki ngunit hindi raw ito narinig ng tindera. Makalipas ang ilang sandali ay iniwan na ng babae ang matanda at hindi na raw bumalik pa.

Source: Prinsesa PH/You Tube

        Noong una raw ay binalewala lamag ito ng tindera. Subalit nang magsimula nang dumilim ay nagpasya na raw itong lapitan ang matanda at binigyan ng pagkain. Dito ay tinanong na raw niya ang matanda kung bakit ito nag-iisa gayong kasama naman niya kanina ang magandang babae.

Source: Prinsesa PH/You Tube

Sumagot naman daw ang matanda at sinabing anak niya raw ang babaeng iyon. Pumunta lamang daw ito sa kaniyang trabaho at iniwan daw muna siya pansamantala; babalik naman daw ito kaagad pagkatapos ng kaniyang trabaho.

Source: Prinsesa PH/You Tube

Subalit, kinabukasan ay nakita pa rin ng tindera ang matandang lalaking iyon na nakahiga lamang sa kalsada. Sa awa ng tinderra, binigyan niya ito ng tubig at makakakain. Sa mahigit sampung taon daw ay hindi kailanman umalis ang matandang lalaki sa kaniyang lugar. At hanggang ngayon ay naghihintay pa rin siya sa pagbabalik ng kaniyang anak na nangakong babalikan siya sa lugar na iyon.

Subalit sa matagal na panahong lumipas ay wala pa ring bumabalik na anak na susundo sa kaniya. Subalit bilang isang ama, umaasa pa rin daw ang matanda na babalik ang kaniyang anak.

Source: Prinsesa PH/You Tube


Matapos marinig ang kuwento, gumawa ng paraan ang sundalo upang matulungan ang matanda. Kinuhanan niya ito ng litrato at saka i-p-in-ost sa social media. Nagbabaka-sakali siyang may mga kamag-anak o ang anak mismo ng matanda ang makakikilala pa rin sa kaniya.

Umabot sa halos 100,000 shares ang post ng sundalo. Subalit sa kasamaang palad ay walang nagtungo o nagpakilalang kamag-anak ng matanda. Wala ring nakaaalam kung ano ang kinahinatnan ng anak nitong babae.

Sa kabilang banda, patuloy pa rin namang dumadami ang taong nagbibigay ng tulong (tulad ng pagkain) sa matanda na nananatili pa rin sa puwesto nito.

Source: Prinsesa PH/You Tube

No comments