Featured Post

Isang lalaki ang nagtanggal ng kanyang damit nang matagpuan ang isang ligaw na aso na nanginginig sa lamig

Source: Fascinating things

Ang mga ligaw na aso ay madalas na nakikita na gumagala sa mga abalang kalye ng Brazil, na naghahanap ng pagkain at tirahan. Isang lalaki na naghuhubad ng kanyang shirt upang isuot sa isang nanginginig na aso.

Si Fernando Gabriel at ang kanyang kapatid na si Felipe ay naghihintay sa pila sa isang subway station sa Sao Paulo, Brazil nang matagpuan nila ang isang ligaw na aso na nanginginig sa lamig.

 
Source: Fascinating things

Mahangin at maulan sa araw na iyon, at si Felipe ay lumakad patungo sa ligaw na aso nang hindi nagsasalita.

Ibinaba niya ang kanyang backpack at nagsimulang maghubàd. Sinimulang i-video ni Gabriel ang kanyang kapatid, na naghubad ng shirt at inilagay sa nilalamig na asong gala. "He did it spontaneously. It is touching."

 
Source: Fascinating things 

Sa kwento nila ang shirt ay talagang paborito ni Felipe at ito ang kanyang nasabi “The one I liked the most…but it looks better on him.” Ang ligaw na itim na aso winawasiwas ang kanyang mga buntot na tila tuwang-tuwang at tumayo upang pagmasdan ang kanyang bayani na papalayo na.

 
Source: Fascinating things 

Matapos ipakita ng mag-kapatid ang pag-ibig at kabaitan sa mga ligaw na tuta, sila ay umalis na. Nang bumalik sila sa istasyon, hinanap nila ang ligaw na aso upang makauwi, ngunit hindi na ito nakita. Nag-viràl ang video, at hindi mabilang ang mga tao na humanga at pinasalamatan si Felipe para sa kanyang pakikiramay sa nanginginig na aso.

 

Source: Fascinating things  

Pinatunayan ni Felipe na ang maliliit na gawa ng kabaitan ay may malaking maitutulong para sa iba . Sinabi niya:  “There is no way to change the world, but you can do what you can reach.

 Source: Fascinating things  

No comments