Featured Post

Sanggol ipinanganak na nagdadalang tao sa sariling kambal

 

Source: Insider

“Nang makita ko ang ultrasound ng aking sanggol na kasisilang pa lamang, hindi ako makapaniwala, ang aking anak na babae ay nagdadalangtao!”. 

Ang inang ito ay inakalang magiging maayos ang lahat matapos ang panganganak. Ang kanyang anak ay makikitang lubusang malusog, ngunit, nang isagawa ang mga routine test, ang mga doktor ay napansin na may talagang kakaiba, may fetus sa tiyan ng kanyang anak.

Source: Insider

 Para sa inang ito napakahirap tanggapin sa nangyari sa sanggol sa sorpresang nkita sa routine test nito. "Napaiyak na lamang daw siya at hindi napigilang kwestunin ang diyos. Sa dami ng nagbubuntis bakit ako pa, bakit ang sanggol ko pa, napakahirap" ito  nalang ang nasabi niya. 

 

Source: Insider

 Sinuri ng mga Doktor ng maraming beses ang mga test. Sa simula hindi nila malaman kung ano ito. Ang mga pruweba ay nagpatunay dahil sa nakitang umbilical cord at amniotic sac kaya naman napagdesisyonan na kailangan tanggalin ito.

 

Source: Insider

Ang sanggol ay nadevelop sa ng isa pang sanggol. Isa sa mga sanggol ay kumapit sa sirkulasyon ng ina at ang isa pang sanggol ay kumapit sa sirkulasyon ng kanyang kapatid.

 

Source: Insider

 Ang fetus na nasa loob ng sanggol ay tinatawag na "pàràsite" dahil wala itong puso o utak, ito ay hugis fetus lamang na nabuo lamang ng kaunting linggo .  Kaya naman kailangan itong tanggalin sa lalong madaling panahon. 

 

Source: Insider

Gayunpaman, makalipas ang dalawang linggo, sa pagbubuntis ng 37 na linggo, nanganak siya  sa pamamagitan ng c-section sa isang batang babae na pinangalanang Itzamara. 

At isang araw lamang ang lumipas , ang bagong panganak ay sumailalim sa operasyon ng laparoscopic upang alisin ang sanggol na kambal, na sumusukat sa halos dalawang pulgada ang haba.

 

Source: Insider
 Lubos ang takot na naramdaman ng ina. Sa kabutihan palad ang operasyon ay matagumpay. Ang sanggol ay malusog at ligtas.

 

Source: Insider 

No comments