Featured Post

Nadiskubre nilang anim na baby ang dinadala ni Lauren sa kanyang sinapupunan

 

Source: J MIX Official
            Sa YouTube channel na “J MIX OFFICIAL,” ibinahagi rito ang kuwento ng mag-asawang nais nang magkaroon ng anak.

Source: J MIX Official
            Nakatira sa Pearland ang mag-asawang sina Lauren at David Perkins. Matagal na nilang pangarap na magkaroon ng anak. Ayos na raw kay Lauren ang dalawang anak: isang babae at isang lalaki. Subalit, ilang taon na raw silang naghihintay ngunit hindi pa rin dumadating ang kanilang “biyaya.”

Source: J MIX Official

            Para maibsan ang lungkot, nagdesisyon ang mag-asawa na magbakasyon muna sa Nicaragua. Kasama ang ilang mga kaibigan, nagkaroon sila ng tiyansang mapag-usapan ang tungkol sa buhay. Nagbigay ng iba’t ibang opinyon ang kanilang mga kaibigan patungkol sa kanilang nararanasan. Ang kaibigan naman nilang pari ang nagbigay sa kanila ng payo na malaking biyaya raw ang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos.

Source: J MIX Official
        Pagkaraan ng ilang buwan, nagdesisyon sina Lauren at David na subukan ang artificial insemination. Noong una ay nagdududa pa si Lauren dahil hindi siya kumbinsidong mabubuntis siya. Subalit, tagumpay ang pamamaraan na kanilang ginawa dahil siya’y nabuntis.
Source: J MIX Official
        Sa mga unang buwan ng kanyang pagdadalang-tao, malakas daw ang HCG level ni Lauren at malaki ang posibilidad na hindi lang iisang bata ang dinadala niya. Dahil sa balitang ito, lalo pang nasabik ang mag-asawa na magkaanak.

Source: J MIX Official
             Sa mga sumunod na check-up, nadiskubre nilang anim na baby ang dinadala ni Lauren sa kanyang sinapupunan. Sinabi pa ng doktor sa mag-asawa na maliit ang tiyansang mabuhay ang anim na bata at posibleng magkaroon ng komplikasyon si Lauren sa panganganak.

Source: J MIX Official
             Dito na nga naalala ni Lauren ang sinabi ng kaibigan nilang pari. Mataimtim na nanalangin ang mag-asawa para sa maayos na panganganak ng soon-to-be-mommy. Nangako rin naman ang mga doktor na gagawin nila ang lahat para mailigtas at mabuhay ang mga bata.

Source: J MIX Official

         April 23, 2012 – araw ng panganganak ni Lauren. Mayroong 35 doktor at nars ang nagsama-sama upang umalalay sa delivery room. Apat na minuto lang ang lumipas at nailabas na ang anim na babies.

Source: J MIX Official
 
Source: J MIX Official

            Ang pangalan ng mga bata – Andrew, Benjamin, Caroline, Lhea, Alison, at Levi. Naiyak sa tuwa si Lauren sa kadahilanang ganap na siyang ina. 
Source: J MIX Official
            Dahil sa matibay na panalangin ng mag-asawa, naging maayos naman ang kalagayan ng kanilang mga anak. Maliban sa assistance ng mga doktor at nars sa kanila, marami rin ang nag-abot ng tulong sa kanila: kapamilya, kaibigan, maging ang mga taong hindi nila kakilala.
Source: J MIX Official

 

Source: J MIX Official

No comments