Featured Post

OFW na ina, mìnurà ng sariling anak dahil hindi ito nakapagpadala agad ng perà

Source: JM's Facebook

        Ang magigiting na Overseas Filipino (OFW) ay nagtatrabaho sa ibang bansa upang makatakas sa kahirapan at kawalan ng trabaho at kawalan ng mga pagkakataong magkaroon ng maginhawang pamumuhay sa sariling bansa.  

Source: JM's Facebook

        Ang pag-alis sa bansa ay hindi ganun kadali, ito ang panahon na kung saan mawawalay sa kani-kanilang mahal sa buhay sa matagal na panahon. Kapalit ng sacripsyo ng mga OFW ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak.   
Source: JM's Facebook

     Ti¡s at lungkot ang nadarama ng karamihan ngunit ang kanilang pamilya ang nagiging lakas at tatag ng loob nila upang makapagpatuloy.
Sa kabila ng paghih¡rap at lungkot hindi inaasahang ng isa sa isang OFW na nanay ay nakatanggap pa ng hindi magaganda at màsasakit salita mula sa sariling nitong anak. 

Source: JM's Facebook

        Makikita mula sa screenshot ang mga mensahe ng anak na lalake sa inang OFW. Màsasakit na salita ang binitiwang mensahe ng anak dahil lamang sa hindi ito nakapagpadala agad ng pera. Ang anak ay nasa shop ng mga oras na yun at pinangakuan ng anak ang may-ari ng shop na magbabayad na ito. 

Source: JM's Facebook

        Ngunit sa oras na iyon ang kanyang ina ay hindi makalabas dahil na din ayaw siyang payagan ng kanyang àmo.
Dahil dito ay mìnurà ng anak ang kanyang ina.

  

Source: JM's Facebook

        Sa pag-uusap ng mag-ina, napaiyak na lamang ang ina sa ginawang pagmumura sa kaniya ng kaniyang anak. Malaking sakripisyo at hirap na ginagawa niya sa pagtatrabaho sa abroad. Pagtitiis sa gutom at pagod ngunit hindi man lang siya mabigyan ng paggalang at namura pa siya ng kaniyang anak dahil hindi lang nabigay ang hinihingi nito.

  

Source: JM's Facebook

        Nakakapanlumo na may mga anak na hindi kanyang irespeto at bininigyan ng pagpapahalaga ang mga magulang na naghihirap magtrabaho sa ibang bansa para lamang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak.


        Gayun pa man, marami naman sa ating mga netizens ang naawa sa inang OFW. Nagalìt ang ilan sa anak dahil sa ginawa nitong pàgmùmurà sa kaniyang ina.

Source: JM's Facebook

No comments