Featured Post

Lumang Aparador sa isang Apartment ni Lola nababalutan ng misteryò

 

Source: MPjr tv
        Dahil hindi agad nakakayanan ng iba na makabili agad ng sarili nilang bahay, nangungupahan muna sila ng mga maaari nilang pagtirhan.

Source: MPjr tv
        Ganito ang usapan. One month deposit, one month advance. Kasama na ang upa sa tubig; pero pagdating sa kuryente, ikaw na ang bahala.        

        Nakita niya nang “bungalow type” ang napili niyang uupahan. Katamtaman ang laki nito, may dalawang silid, palikuran, sala at kusina. Nagkakahalaga ang upa ng P3,000 kada buwan, bukod pa sa hinihinging “one month advance” at “one month deposit” ng kasera.

                                                                                                                         Source: MPjr tv

Okay, sige po. Kukunin ko na po,” sambit ni Sheryl kay Aling Lydia, 50, ang naturang kasera.

Salamat sa ‘yo, Ineng. Mukhang magkakaroon na naman ako ng magandang boarder dito. Huwag kang mag-alala, Ineng. Tahimik at payapa naman dito. Mababait ang mga tenants ko at kung may kailangan ka naman, nasa dulong block lang ako,” masayang sabi ni Aling Lydia kay Sheryl.

Ipinaliwanag na ni Aling Lydia kay Sheryl ang mga dapat nitong malaman sa apartment. Ipinakita niya rin sa dalaga ang dalawang silid: ang isa ay magiging tulugan ni Sheryl habang ang isa naman ay bakante. Siya na raw ang bahala kung ano ang nais niyang gawin dito.

Source: MPjr tv
        Sa silid ni Sheryl, kapansin-pansin ang isang malaking antigong aparador na katulad ng mga napapanood sa horror movies na tila nanghahatak ng mga tao papasok sa loob. Halata kasi sa itsura nito na panahon pa ng Espanyol ito ginawa.

Ang lahat ay puwede mong galawin dito maliban na lamang diyan sa antigong aparador na iyan dahil mga lumang gamit at damit ang nandiyan,” mahigpit na paalala ni Aling Lydia kay Sheryl.

        Matapos maglipat ng mga gamit si Sheryl, nakaramdam siya ng pagod at siya ay nakaidlip. Naalimpungatan na lamang siya nang makaramdam na tila may nakatingin at nagmamasid sa kanya kahit na mag-isa lamang siya sa naturang silid. Isinawalang-bahala na lamang ito ni Sheryl upang hindi na siya matakot.

Source: MPjr tv

        Pagkatapos ng pangyayaring iyon, saglit na umalis ang dalaga upang bumili ng makakakain at iba pa niyang kakailanganin sa bahay. Pagbalik niya’y naabutan niya si Aling Lydia na nagwawalis sa labas.

Kumusta ka naman doon sa bahay?” tanong ni Aling Lydia.

Ayos naman po. Pero… matanong ko lang po, napabendisyunan po ba ninyo ang bahay?” nangangambang tanong ni Sheryl kay Aling Lydia na tila nagalit sa kanyang tanong.

Bakit, Ineng? May nararamdaman ka bang kakaiba?

Sagot na lamang ni Sheryl, “Ahm… wala naman po. Natanong ko lang po. Hindi rin naman po ako matatakutin sa multo.

        Sa kalagitnaan ng gabing iyon, gising pa rin si Sheryl dahil hindi siya dinadalaw ng antok. Siguro ay naninibago lang siya sa bago niyang nilipatang bahay, dagdag pa ang pag-iisip ng dalaga sa kanyang pamilyang nasa Mindoro.

        
Source: MPjr tv

        Gustuhin niya mang umuwi, pumapasok naman sa kanyang isipan na labing-isa silang magkakapatid at tanging siya lamang ang inaasahan ng kanyang mga magulang na makatutulong sa kanila. Kaya naman, mas pipiliin niya na lamang na manatili sa Maynila upang makapagtrabaho.

        Maya-maya lamang, sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisp, naramdaman niyang may kumakaluskos sa sala. Kanya itong pinakiramdaman habang dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto ng kanyang kuwarto. Ngunit sa kanyang paglabas, wala siyang nakitang tao!

Multo nga ba iyon?

Source: MPjr tv

        Ilang beses na nangyari ang kaganapang iyon kay Sheryl. Parang laging may nakatingin sa kanya at may nagmamatyag. Nakaramdam tuloy ng takot at kilabot sa katawan ang dalaga.

        Hindi naman naniniwala sa mga usaping multo si Sheryl, ngunit paano niya maipapaliwanag ang nararamdaman niyang ito sa naturang apartment?

        Maging sa banyo at sa tuwing siya ay naliligo. Pakiramdam ni Sheryl ay may nakatingin sa kanya. Bagama’t wala siyang nakikitang kung ano man, hindi mapigilang tumaas ang kanyang balahibo at makaramdam ng takot.

        Ayaw namang magsabi ng dalaga kay Aling Lydia dahil nahihiya siya rito at bago pa lamang siya roon. Kaya naman, hinayaan nang muli ito ni Sheryl.

        Lumipas ang ilang linggo, napansin ni Sheryl na tila nababawasan at nawawala ang kanyang mga gamit panloob, lalo na ang mga hindi pa niya nalalabhan.

        Wala namang senyales na may ibang pumapasok sa inuupahan niyang silid. Imposible rin naman daw na makuha ng iba ang mga gamit niyang ito sa pamamagitan ng bintana dahil may harang naman itong grills.

 

Source: MPjr tv

Tanong ni Sheryl sa kanyang sarili, “Imposible namang mawala na lamang bigla ang mga panty ko. Sino naman ang kukuha no’n?   

        Nakaramdam na naman ang dalaga na parang may nakatingin sa kanya. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa pintuan sa may banyo, at nakita niya ang isang siwang habang may matang nakasilip dito! Agad niyang kinuha ang roba at isinuot ito.

        Nagmamadali siyang tumakbo at lumabas upang tingnan kung may namboboso sa kanya. Subalit wala naman siyang nakitang ibang tao; sarado rin ang pintuan at ang bintana.

        Subalit sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring magkamaling mga mata nga ng tao ang nakita niya. Dito na talaga natakot nang sobra si Sheryl.

        Pinuntahan ng dalaga ang kabilang silid. Wala ring tao rito subalit napatingin siya sa antigo at malaking aparador. Kinabahan naman si Sheryl dahil mula nang siya ay lumipat sa paupahang ito ay hindi niya ito kailanman binuksan.

 

Source: MPjr tv

        Lakas-loob niya itong nilapitan at binuksan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Sheryl dahil sobra talaga ang kanyang takot pagdating sa mga antigong bagay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita at hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan.

        Butas at sira ang dingding na kinalalapatan ng antigong aparador. May malaki itong siwang na maaaring pasukin ng kahit sinong tao.

        Nagsisilbi itong lagusan palabas ng bahay na kinaroroonan ni Sheryl patungong likod-bahay. Natakot ang dalaga hindi dahil sa multo kundi sa posibilidad na palaging may taoang nakakapasok sa kanyang inuupahang bahay na dumadaan mismo sa sirang dingding na kinalalagyan ng nasabing aparador.

        Ipagbibigay-alam niya sana ito agad kay Aling Lydia subalit nagulat na lamang siya nang makita niyang nagkakagulo sa labas. May babae ring sumasampal kay Aling Lydia habang nakapaligid ang ilang mga barangay tanod.

Source: MPjr tv
         Nalaman nina Sheryl na lahat ng pinapaupahan ni Aling Lydia ay may ganitong set-up: mayroong isang antigong aparador na nakalapat sa butas na dingding upang madaling makalabas-masok ang gustong manloob sa naturang paupahan. Napansin din nilang puro magagandang babae lamang ang nagiging tenants ni Aling Lydia at hindi siya tumatanggap nang may mga pamilya.

Source: MPjr tv
         Dito lumabas ang tunay na pagkatao ni Aling Lydia. Siya ang gumagawa nito at kaya raw wala siyang asawa ay dahil isa siyang lesbian. Ginawa niyang siwang ang mga ito upang makapanilip sa kanyang mga tenant na mga magagandang babae.

        Sinampahan ng kaso ng ilang tenants si Aling Lydia kaya naman, hindi na nagsampa pa ng kaso si Sheryl. Bagkus, ipinabalik niya na lamang kay Aling Lydia ang naihulog na nitong “one month deposit” at “advance.” Humanap na lamang din siya ng bago niyang malilipatan.

  Source: MPjr tv

No comments