Featured Post

Batang Tinatawag na taong-gubat at tinutuksong mukhang Onggoy tinuturing paring isang regalo mula sa langit ng kanyang Ina.

 

Source: Gambia/Facebook
        Sa video na ini-upload ng Facebook page na Gambia, makikita ang isang lalaking tila kakaiba mula sa ordinaryo ang pisikal na kaanyuan. Dahil dito, madalas siyang tuksuhin ng ibang tao at tinatawag siyang “monkey”, “gorilla” at iba pa.

Source: Gambia/Facebook
 

        Naglalagi rin ang lalaki sa kagubatan, mahirap siyang hagilapin at mabilis din ang kanyang paglalakad. Sa tulong ng kanyang ina, nakakausap siya ng ibang mga tao. Ayon sa video, wala siyang alam at hindi rin ito makapagsalita.

Source: Gambia/Facebook
        Madalas siyang habulin ng mga bata dahil gusto nilang makipaglaro sa “taong gubat.” Subalit, ang tanging ginagawa ng lalaki ay ang tumakbo papalayo sa kanilang lahat.
Source: Gambia/Facebook 

        Ipinanganak si Sansiman Ellie noong 1999, at siya ang pang-anim na anak ng kanyang mga magulang. Sabay na namatay ang kanilang unang limang mga anak. 

Source: Gambia/Facebook
        Ayon sa ina ni Ellie, nanalangin sila sa Panginoon na bigyan sila ng anak, kahit ito ay “abnormal” o “disabled.” 
Source: Gambia/Facebook
        Sinasabi ng kanyang ina na isang regalo mula sa langit si Ellie. Sa tuwing hinahabol nga raw ng ina ang kanyang anak, mayroon siyang ginagamit na tali upang mahila niya ito.  
Source: Gambia/Facebook
“He has speaking disorder; he cannot manage to speak to anyone. But his ears function properly. When speaking to him, he shows some reactions and some signs as a proof that he hears what you are saying.”
Naiintindihan at sinusunod naman ni Ellie ang sinasabi ng kanyang ina, at ang tanging problema lamang daw niya ay ang hindi siya makapagsalita. 
Source: Gambia/Facebook
“The mother says that his 21 year old boy did not go to school because white told her that this boy cannot manage to attend a class. Those experts examined the boy and told the mother that her boy lacks knowledge. He has knowledge to survive, but not that of making him a student. That’s what doctors said.” 
Source: Gambia/Facebook

        Ang turing ng kanilang mga kapitbahay kay Ellie ay hindi isang tao. Kaya naman, nagagalit ang kanyang ina dahil dito. Mahirap daw para sa kanya, bilang ina, na makitang uuwi ang sariling anak matapos siyang saktan ng ibang tao. Nalulungkot din daw siya na maraming nambubulas sa kanyang anak.

Source: Gambia/Facebook

       Mas gusto nga raw ni Ellie na kumain ng saging at iba pang sariwang pagkain. Hindi niya rin umano kayang gumawa ng iba pang gawain, at ang tanging bagay lang na kaya niyang gawin ay ang tumakbo. Sinisiguro nga ng kanyang ina na mahabol siya dahil kapag hindi, hindi makauuwi si Ellie sa kanilang tahanan.

 

 

Source: Gambia/Facebook

No comments